Hur teknikutveckling fungerar.

Flytande lyxhotell på väg.

Ett exempel på hur statliga satsningar på teknikutveckling fungerar. Staten beställer onödigt krigsmaterial för fantasipriser. Inom försvarsindustrin sker teknikutvecklingen utan alltför stränga marknadsekonomiska krav. När tekniken är färdigutvecklad ges tekniken bort till kommersiella aktörer. Det sker i Sverige och andra västeuropeiska länder men förstås främst i USA. Så här kom datorer, Internet, jetplan o.s.v. till. Det är väldigt tydligt hur det fungerar, verkar vara väldigt resursslösande och det ger det militärindustriellakomplexet än mer makt.


Är det inte bättre att staten direkt går in och startar teknikintensiva företag med lång startsträcka i stället för att gå via försvarsindustrin?


Produktion av otillfredsställelse

Hittade något varje tänkande människa borde känna till:

"Man kan hävda att den stora påverkansapparat som sysslar med att öka konsumtionen till stor del handlar om att skapa otillfredsställelse. Reklamen har därmed ändrat innebörd. Förr var poängen att visa och överdrivna vissa fördelar hos en produkt. Modern reklamindustri nöjer sig inte med ett sådant mål utan skapar en annan sak: en otillfredsställd och rastlös konsument. Intresset för konsumtion är därför till stor del en fråga om otillfredsställelse med de produkter, tjänster och den standard som man har."

Detta står i en artikel av professor Mats Alvesson som finns i Forskning och Framsteg nr 2006:8. Alvesson skriver även  "Inget samband mellan lycka och konsumtion." vilket  baseras på att det i USA inte skett någon lyckoökning sedan 1960-talet även fast konsumtionen ökat många ggr om.

"Konsumismen innebär även att man betalar överpris för varorna, ett pris där design, produktion och distribution utgör en bråkdel av de totala kostnaderna. Det gäller exempelvis varumärkesproduktion där vi främst betalar för att kunna visa upp själva varumärket. En stor del av producenternas kostnader läggs på att få till stånd de betingningar som gör att vi reflexmässigt för handen till plånboken vid åsynen av den rätta loggan. Eftersom reklamutgifterna tilltar betydligt snabbare än den ekonomiska tillväxten, går delar av tillväxten åt att bekosta reklamen. Vi betalar för att bli styrda."

Eftersom reklamindustrin bara blir bättre och bättre på att lura oss så återstår det i mitt tycke inte mycket mer än för oss att kraftigt inskränka yttrandefriheten för juridiska personer. D.v.s. Strängt reglera och till stora delar förbjuda företagens marknadsföring. Och detta bör vi göra för att upprätthålla en av marknadsekonomis hörnstenar: Den välfungerande marknaden. En sådan marknad baseras på att konsumenter gör rationella beslut när de handlar. Eftersom reklamen gravt förvrider uppfattningar så är marknadsföringen i dess moderna form ett hot mot den marknad en välfungerande kapitalism vilar på.