ISPs statistik över godkända tillstånd december 2006.

Under december 2006 godkände den svenska staten krigsmateriellförsäljning till en lång rad länder. Minst 10 av dessa är krigförande länder och flera är mycket bristfälliga demokratier och en ren diktatur. Bara denna månads tillstånd borde räcka för att riksdagsmännen ser till att inte godkänna IPS och EKRs agerande under 2006.  Nedan visas ISP?s statestik över utfärdade tillstånd :   Godkända tilstånd december 2006, de som redovisas offentligt. Diktaturer  Diktaturer, ej inräknat stater med mycket begränsad demokrati som Singapore och Ryssland.

Krigförande länder Krigförande länder, främst länder som okuperar Irak.

Nytt exportkontrollråd

Den 1 februari 2007 togs ett regeringsbeslut om förordnande av Exportkontrollrådet, EKR:s nya är:Jan Andersson (c), riksdagsledamot.
Annicka Engblom (m), riksdagsledamot.
Björn Leivik (m), riksdagsledamot.
Else-Marie Lindgren (kd), riksdagsledamot.
Tone Tingsgård (s), riksdagsledamot.

De som sitter kvar är:
Göran Lennmarker (m), riksdagsledamot.
Lars Johansson (s), riksdagsledamot.
Majléne Westerlund-Panke (s) Före detta riksdagsledamot.
Lennart Rohdin (fp) landstingspolitiker
Peter Pedersen (v) riksdagsledamot.
Lars Ångström (mp) Före detta  riksdagsledamot.

Äntligen har ISP uppdaterat sin hemsida och skriver att det är handelsminister Sten Tolgfors som är ansvarig för ISPs verksamhet. Alltså han är den som är huvudansvarig för vapenexporten.