"Folk och Försvar" - då talas det tyst om vapenexporten


image80 image82 image81

Det är ganska fantastiskt hur man under en timmes debatt under rubriken "Försvarsindustrin ? mål eller medel?" lyckas med att inte nämna att Sverige är bland de absolut största exportörerna av krigsmateriel per capita. Jag har inte lyckats ta mig igenom allt som sades på konferensen än, men jag har ännu inte upptäckt någon som under de officiella talen på något sätt tog upp de etiska dimensionerna med vår vapenexport till krigförande länder och brutala diktaturer.

Det är något som är fel när de har en två timmars föreläsning/diskussion om den instabila situationen i Afghanistan och Pakistan och inte ens nämner de miljardaffärer SAAB har med Pakistans diktator.

De enda som vågade ta upp de obehagliga frågorna i TV om vad vårt Svenska militärindustriella komplex håller på med, var Ung Vänster, SSU och Svenska freds. Det fick de göra i små intervjuer i pauserna.

Varför vågar "Folk och Försvar" inte anordna ett seminarie om svensk vapenexport?

See och läs alla debatterna.

DN, DI, SVD,

Folk och Försvars konferens 2008

image79

En stor del av sveriges utrikespolitiska elit samlas och diskuterar på Folk och försvars rikskonferens. Många rätt så intressanta ämnen diskuteras. Som jag uppfattat det så sätter den ekonomiska situationen för försvaret press på mindre materialkostnader. Försvarsministern verkar tagit ställning för att försvaret därför inte skall stödja vapenindustrin med order för att utveckla nya vapensystem. Antagligen kommer detta leda till en ytterligare press från industrins sida att få sälja vapen utomlands.

I morgon, tisdagen den 15 januari hålls ett föredrag om försvarsindustrin.

09.00 Försvarsindustrin - mål eller medel?

Diskussion med inledning av Håkan Jevrell
Statssekretare Håkan Jevrell - Försvarsdepartementet
Ordförande Anders Karlsson (s) - Försvarsutskottet
Ordförande Magnus Ingesson - Säkerhets- och försvarsföretagen
Koncernchef Åke Svensson - SAAB

Denna diskussion visas i SVT24.


Försvarsindustrins betydelse för svensk ekonomi

Marcus Wallenberg talade även han på Folk och Försvars rikskonferens, läs här. Han talade om: ”Försvarsindustrins betydelse för svensk ekonomi

Han hävdar att krigsindustrin i Sverige omsätter runt 34 miljarder. Det låter mycket och det är 1,2 % av vår BNP. I absoluta tal borde det bli ungefär en fjärdedel av vad vi ökat vår BNP med sen förra året. Om vi gör tankeexperimentet att åka tillbaka 3 månader i tiden så kan vi se ungefär hur fattiga vi skulle bli om vi helt utraderade den Svenska vapenindustrin.

Det är inte så att jag menar att Svensk vapenindustri bör krossas helt, bara att den skall sluta exportera till diktaturer och krigförande länder. Jag vill faktiskt inte ens gå så långt utan kan mycket väl tänka mig att exportera till demokratiska länder som blir attackerade.

Det första vi bör göra är att sluta exportera krigsmateriel till diktaturer. Att sluta stödja Saudiarabien och Pakistan skulle nog sätta oss tillbaka några timmar i ekonomisk standard. Om vi sedan slutade stödja det illegala angreppet på Irak och krigsförbrytaren Bush och hans allierade skulle vi kanske faktiskt få stå ut med flera veckor under vilka vår ekonomiska utveckling stod still.

Sanningen är nog den att det bara finns två grupper som tjänar betydligt på vapenexporten, de 0,6 procent av Sveriges befolkning som arbetar inom eller i närheten av den och de som äger industrin, exempelvis Wallenberg och brittiska BAE.


 En av Sveriges "Lords of war"  M. Wallenberg - en av Sveriges krigsprofitörer.


Beräkningar av "försvars"-industrins ekonomiska betydelse:

BNP 2005: 2 670 547 miljoner

BNP 2006: 2 800 000 miljoner (uppskattning med 5 % tilllväxt)

Ökning senaste året: 130 000 miljoner

Wallenbergs uppgift om krigsindustrins omsättning: 34 000 miljoner.

34 000 / 130 000 = 26%


Försvarsindustrins roll i svensk försvarspolitik

Folk och Försvar har nyss haft sin rikskonferans. Försvarsminister Mikael Odenberg höll där tal: "Försvarsindustrins roll i svensk försvarspolitik".  Läs här.

Mikael Odenberg


I min mening ett platt tal som hyllar vapenindustrin. Inget om diktaturer, inget om mutor, inget om Saudiarabien, inget om Pakistan och inget om kuppen i Thailand. Kort sagt inget om hur svenska vapen används runt om i världen.


Han talar lite om hur bra det är att staten kan stödja den svenska teknikutvecklingen genom att köpa häftiga vapen för skattebetalarnas pengar. Är inte moderater emot statliga stöd? [nej] Precis  som Demokrater och Republikaner i USA är de för statligt stöd om det går via militären.

”Jag delar heller inte deras uppfattning som anser att det är fult att tillverka vapen. Vi har ett legitimt intresse av att kunna försvara vår frihet och vårt oberoende. Andra suveräna nationer har precis samma rätt. Om vi säljer vapen till dem så kan jag inte se något moraliskt problem i det.”


Det kanske blir ett moraliskt problem när de vapen du säljer används för att mörda barn, herr Odenberg?


Känns mest som att Mikael Odenberg är en Svensk Rumsfelt, som sitter i vapenindustrins knä och käkar nötter för att bli trind och go.